Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
Met dank voor uw aanwezigheid op de Algemene Ledenvergadering op 17 april 2018. Wilt u meepraten over zaken die de sociale woningmarkt betreft, laat het ons weten. Wij waarderen uw inbreng.
Bekijk de nieuwe Huur Kompas!

Contact

Vragen over Huurdersvereniging Atrium of andere gerelateerde onderwerpen?

Neem contact op

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies en -panels vertegenwoordigen de bewoners van een complex of wijk. De HBVA Gooi en Vechtstreek vindt deze vorm van belangenbehartiging van het grootste belang. Daarom werkt de HBVA Gooi en vechtstreek continue aan het verbeteren van de rechten van de bewonerscommissies en -panels. In de afgelopen jaren is in overleg met de Alliantie gewerkt aan een verbeterd reglement voor bewonerscommissies. 2 maal per jaar organiseert de HBVA Gooi en Vechtstreek een bijeenkomst voor leden van bewonerscommisies en -panels. In deze bijeenkomsten worden de leden van BC's en - BP's op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkellingen die voor hen relevant zijn. Zijn er onderwerpen die u graag besproken zou willen hebben, laat u het ons dan weten.