Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
De release van onze nieuwe website HBVA G&V en die van Huurkompas zijn door omstandigheden vertraagd. De komende weken wordt er hard aan gewerkt. U wordt later automatisch via deze site doorgestuurd naar de nieuwe site.7 november 2017 - Bijeenkomst Bewonerscommissies en bewoners panels - AGV gebouw aan de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum.
Bekijk de nieuwe Huur Kompas!

Contact

Vragen over Huurdersvereniging Atrium of andere gerelateerde onderwerpen?

Neem contact op

Agenda

Agenda

Voor 2016 zijn de volgende overleggen ingepland:

Bestuursvergaderingen Huurdervereniging Atrium

 • 5 en 21 januari 2016 
 • 4 en 18 februari 2016   
 • 3 en 31 maart 2016 
 • 14 en 28 april 2016
 • 12 en 26 mei 2016   
 • 9 en 30 juni 2016 
 • 8 september 2016
 • 6 en 20 oktober 2016
 • 3 en 17 november 2016
 • 1 en 15 december 2016        

Algemene ledenvergadering met bijbehorende stukken

 • 12 april 2016 

Ten behoeve van de ALV op 12 april 2016 treft u hierbij de vergaderstukken aan t.b.v. het vernieuwingsproces

concept-akte-van-statutenwijziging-overkoepelende-vereniging

concept-handboek

concept-reglement-bewonerscommissies

model-lokale-vereniging

oplegger-alv-bij-statuten

toelichting-op-het-reglement-bewonerscommissieen.handboek

 

Ten behoeve van de EXTRA besluitvormende ALV op 31 mei 2016 treft u hierbij de vergaderstukken

aan t.b.v. het vernieuwingsproces.

Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering HVA gehouden op 31 mei 2016

2016 03 31 Agenda tbv Extra ALV

2016-04-2016 concept notulen ALV 2016

2016 05 31 Statuten en SOK 

2016 05 31 Organogram toen en nu Gooi en Vechtstreek

Formeel overleg tussen de Alliantie Gooi en vechtstreek en de HVA

 • 24 februari 2016

 • 21 april 2016

 • 23 juni 2016
 • 15 september 2016
 • 8 december 2016 

Bijeenkomsten Bewonerscommissies en -panels

 • Jaarlijks worden en 2 avonden georganiseerd. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 15 maart 2016 en                                                         de tweede zal plaatsvinden 18 oktober 2016.

Naast bovengenomde data vindt er ongeveer 11 maal per jaar overleg plaats met de overkoepelende huurderorganisatie HPdA. Leden vanuit de HVA zijn in dit overleg vertegenwoordigd. Tevens houdt de HVA vijf maal per jaar overleg met de huurdersorganisaties in het gewest, genaamd H2O. Vanuit de HVA zijn er eveneens bestuursleden die deelnemen aan de Provinciale vergaderingen met de Woonbond.