Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
U kunt zich opgeven voor verschillende trainingen en bijeenkomsten, lees meer bij de nieuwspagina
Bekijk de nieuwe Huur Kompas!

Contact

Vragen over Huurdersvereniging Atrium of andere gerelateerde onderwerpen?

Neem contact op

Agenda

Agenda

Voor 2018 zijn de volgende overleggen ingepland:

Bestuursvergaderingen HBVA G&V

 • 4 en 18 januari 2018 
 • 1 en 15 februari 2018   
 • 1, 15 en 29 maart 2018 
 • 12 en 26 april 2018
 • 17 mei 2018   
 • 7 en 21 juni 2018 
 • 6 en 27 september 2018
 • 4 oktober 2018
 • 15 en 29 november 2018
 • 13 december 2018        

Algemene ledenvergadering met bijbehorende stukken

 • 6 maart 2018, bijzondere ALV
 • 17 april 2018 
 • 30 oktober 2018

Ten behoeve van de ALV op 17 april 2018 treft u hierbij de vergaderstukken aan t.b.v. het vernieuwingsproces

2018-04-17-uitnodiging en agenda ALV 17-4-2018

Punt 2 2017-04-11 notulen ALV  2017 ter vaststelling 

Punt 3 2018-03-06 notulen bijzondere ALV 2018 ter vaststelling

Punt 5 Rooster van ftreden_2018

Punt 5 Bestuurswijzigingen-2018-04-17-final.pdf

Punt 4 Financieel verslag tbv ALV 17-4-2018 

Punt 9 Begroting 2018 tbv ALV 17-4-2018 

Formeel overleg tussen de Alliantie Gooi en vechtstreek en de HBVA G&V

 • 22 februari 2018
 • 19 april 2018

 • 28 juni 2018
 • 20 september 2018 wordt verplaatst
 • 22 november 2018 

Bijeenkomsten Bewonerscommissies en -panels

 • Jaarlijks worden en 2 avonden georganiseerd.

 Dit jaar, 2018 zal vanwege de huidige omstandigeheden voor het bestuur slechts 1 BC avond georganisserd worden.

De BC avond zal dit jaar gehouden worden  op: 30 oktober 2018 in combinatie met de ALV 2018

 

Naast bovengenoemde overleg date heeft de HBVA G&V ook vijf maal per jaar overleg met de huurdersorganisaties in het gewest, genaamd H2O.

Vanuit de HBVA G&V zijn er eveneens bestuursleden die deelnemen aan de Provinciale vergaderingen met de Woonbond.