Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
U kunt zich opgeven voor verschillende trainingen en bijeenkomsten, lees meer bij de nieuwspagina
Bekijk de nieuwe Huur Kompas!

Contact

Vragen over Huurdersvereniging Atrium of andere gerelateerde onderwerpen?

Neem contact op

Woningcorporaties en huurders in overleg over huurbeleid

19-03-2015

Woningcorporaties en huurders in overleg over huurbeleid

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en de Woonbond, de vereniging van huurdersorganisaties, gaan in gesprek over het huurbeleid voor de komende jaren.

De vertegenwoordigers van huurders en sociale verhuurders willen samen huurbeleid ontwikkelen met een goed evenwicht tussen de betaalbaarheid voor huurders, voldoende beschikbare huizen voor woningzoekenden en de huurinkomsten en investeringen voor corporaties.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/hurenbetaalbaar.jpgAedes en Woonbond hebben beiden grote zorgen over de betaalbaarheid van het huren, zeker bij mensen met een smalle beurs. De verenigingen gaan niet alleen over de hoogte van de huurstijgingen overleggen, maar ook over de systematiek van het huurbeleid. Ook andere thema’s die de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen beïnvloeden zijn onderwerp van gesprek, zoals het systeem van huurtoeslag en het bevorderen van passend wonen. Aedes en de Woonbond hopen voor het zomerreces samen met een voorstel te komen voor het huurbeleid vanaf 2016 en dat aan te bieden aan minister Blok.

Politiek draagvlak

De verenigingen vertrouwen erop dat een door sociale verhuurders en huurders gedragen voorstel voor het huurbeleid op draagvlak in de politiek kan rekenen. De brancheverenigingen stimuleren woningcorporaties en huurdersorganisatie om dit jaar op lokaal niveau al afspraken te maken over een verantwoord huurbeleid. Peter Boelhouwer, als hoogleraar volkshuisvesting verbonden aan Technische universiteit Delft, zal de partijen ondersteunen in het overleg..


Nieuwsoverzicht