Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
U kunt zich opgeven voor verschillende trainingen en bijeenkomsten, lees meer bij de nieuwspagina
Bekijk de nieuwe Huur Kompas!

Contact

Vragen over Huurdersvereniging Atrium of andere gerelateerde onderwerpen?

Neem contact op

Extra Ledenvergadering: naar een nieuwe koers

22-09-2015

Extra Ledenvergadering: naar een nieuwe koers

Hierbij nodigen wij u uit voor een extra Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Atrium, en wel op

dinsdag 6 oktober 2015 in de burelen van de HVA.

Aan de orde komt slechts één agendapunt, te weten: Het Koersdocument vernieuwde Huurdersvereniging.

In het verleden hebben we u regelmatig geïnformeerd over het vernieuwingsproces. Inmiddels hebben de besturen van de 4 Huurdersorganisaties van de
Alliantie overeenstemming bereikt over de nieuwe koers die we willen gaan varen. Het Koersdocument zal door middel van een presentatie worden toegelicht. Vervolgens zal het Koersdocument tijdens deze extra vergadering aan u ter besluitvorming
worden voorgelegd. Ter voorbereiding treft u hier het Koersdocument aan. Het Koersdocument 1.4

De vergadering zal plaatvinden in het kantoor van Huurdersvereniging Atrium,

 

Jozef Israëlslaan 121 A te Bussum.

Aanvang 20.00 uur, de deuren zijn geopend vanaf 19.30 uur.

 

Gezien de verwachte opkomst verzoeken wij u zich vooraf aan te melden.

Dit kan via een mailtje aan info@hv-atrium.nl, of door ons te bellen op 035 - 642 05 54.

 

Het kantoor is geopend op dinsdag- en donderdagochtend, buiten de openingstijden kunt u uw aanmelding inspreken.

Vermeld hierbij in ieder geval duidelijk uw naam en telefoonnummer

 

Gelet op het belang van deze vergadering rekenen wij op uw komst. Het gaat om de toekomst uw Huurdersvereniging!

 


Nieuwsoverzicht