Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
U kunt zich opgeven voor verschillende trainingen en bijeenkomsten, lees meer bij de nieuwspagina
Bekijk de nieuwe Huur Kompas!

Contact

Vragen over Huurdersvereniging Atrium of andere gerelateerde onderwerpen?

Neem contact op

WOZ waarde en maximale huurprijs

18-02-2016

WOZ-waarde en maximale huurprijs. WOZ-beschikking ontvangen? WOZ-waarde te hoog? Teken tijdig bezwaar aan!

WOZ-waarde en maximale huurprijs

Vanaf 1 oktober 2015 geldt een nieuw woningwaarderingsstelsel. De WOZ-waarde maakt sindsdien voor zo’n 25 procent onderdeel uit van de puntentelling waarmee de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning wordt bepaald. Door dit nieuwe stelsel kan het zijn dat de puntentelling van uw sociale huurwoning wijzigt en daarmee de maximale huurprijs van uw huurwoning. In het geval de nieuwe puntentelling leidt tot een verlaging van de maximale huurprijs van uw huurwoning en tot een lagere te betalen huur, dan hebt u inmiddels bericht ontvangen van de Alliantie dat uw huur vanaf 1 oktober 2015 is verlaagd. U kunt dit nalezen op de website van de Alliantie   (https://www.de-alliantie.nl/Woningwaardering) of ook op de website van de huurcommissie (https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling).

WOZ-beschikking ontvangen en WOZ-waarde te hoog, teken tijdig bezwaar aan!

Huurders ontvangen begin 2016 een WOZ-beschikking van hun gemeente of hebben deze inmiddels ontvangen.  WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Deze beschikking kan ook opgenomen zijn in het van uw gemeente ontvangen aanslagbiljet woonlastennota 2016. De in deze beschikking vermelde WOZ-waarde is die met een prijspeildatum 1 januari 2015. Jaarlijks ontvangt u een nieuwe WOZ-beschikking.

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van uw sociale huurwoningen vergelijkt de gemeente uw woning met panden die op uw woning lijken en die rond de prijspeildatum 1 januari 2015 zijn verkocht. Dit heten referentiepanden. De verkoopprijzen van deze referentiepanden zijn bepalend voor de WOZ-waarde van uw woning. Voor het beoordelen van de vergelijkende panden en de WOZ-waarde kunt u het taxatieverslag van uw woning bij uw gemeente inzien en/of opvragen.

In het geval u van mening bent dat de in deze beschikking vermelde WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, kunt u daartegen gemotiveerd bezwaar maken. Dit moet u dan wel tijdig doen. Tijdig wil zeggen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking of het aanslagbiljet woonlastennota. Zie hiervoor de bij deze beschikking of het aanslagbiljet gegeven toelichting. Voor een modelbrief voor een bezwaarschrift wordt verwezen naar de website van de Nederlandse Woonbond (https://www.woonbond.nl/vraagbaak/hoe-maak-ik-bezwaar-tegen-woz-waarde).


Nieuwsoverzicht