Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
U kunt zich opgeven voor verschillende trainingen en bijeenkomsten, lees meer bij de nieuwspagina
Bekijk de nieuwe Huur Kompas!

Contact

Vragen over Huurdersvereniging Atrium of andere gerelateerde onderwerpen?

Neem contact op

Vernieuwing huurdersorganisaties dichterbij

05-04-2016

Vernieuwing huurdersorganisaties dichterbij

16 maart j.l. ging de Algemene Ledenvergadering van HuurdersPlatform de Alliantie akkoord met de voorgestelde concept statutenwijzigingen en de concept samenwerkingsovereenkomst met de Alliantie. Tussen 11 en 20 april worden alle vier lokale Algemene Ledenvergaderingen geïnformeerd en geraadpleegd. In mei en juni volgt de besluitvorming.

Een nieuwe jas

De vier huidige lokale huurdersorganisaties uit Almere, Amersfoort, Amsterdam en Gooi en Vechtstreek willen vanaf 1 juli 2016 samen met HuurdersPlatform de Alliantie verder gaan als Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HbvA). Daarbij wordt de regionaam nog toegevoegd.  Alle huidige huurdersorganisaties blijven wel zelfstandige verenigingen.

Deze stevigere verbinding levert voordelen op, maar we zullen ook aan de nieuwe jas en de veranderingen moeten wennen.

 

Meer ruimte voor invloed leden

Lokale verenigingen bepalen via hun eigen lokale Algemene Ledenvergaderingen wie zij met stemrecht afvaardigen naar de Algemene Ledenvergadering van de centrale vereniging.

Zo hebben zij dus directe invloed op o.a. de benoemingen van het bestuur, het te voeren beleid, de begroting en het toezicht op de uitvoering van gemaakte plannen en besluiten.

Op deze manier wordt ook een verbinding gelegd tussen lokaal en centraal.
Alle huurders en leden van bewonerscommissies kunnen gratis lid worden van een lokale vereniging.

 

Meer kwaliteit en slagkracht

Succesvol zijn voor onze huurders blijft de insteek. Slimmer en eenvoudiger organiseren hoort daarbij. Er komt een centraal professioneel stafbureau dat administratieve, secretariële diensten verleent, zorgt voor communicatieve ondersteuning en inhoudelijke expertise en advisering.

We denken dat de bestuursleden én ontlast worden én zich meer kunnen focussen op hun bestuurstaken, inhoudelijke portefeuilles en de contacten met hun achterban.

 

Vernieuwde afspraken met De Alliantie

Er komt één samenwerkingsovereenkomst met de Alliantie met een aantal bijlagen zoals de het Reglement Bewonerscommissies. Alle rechten en plichten vanuit o.a. de Overlegwet staan in deze overeenkomst.  De financiering en invulling van de bestaande formele huurdersparticipatie op alle niveaus is er in geregeld. Zoals die van bewonerscommissies over onderhoud, servicekosten en leefbaarheid van hun complex. De rol van de lokale huurdersorganisaties als aanspreekpunt voor regionale werkgebieden van de Alliantie, gemeente en collega huurdersorganisaties. En op centraal niveau de rol en positie van HBvA als overlegpartner voor de strategische beleidsadvisering en gemeenschappelijke zaken die alle huurders aangaan. Daarbij is ook plaats voor de lokale kleur en regionale accenten.

 

Nieuwe bestuursleden broodnodig; wie durft!

Binnenkort start de campagne om bestuursleden voor het centrale bestuur en de lokale besturen te vinden. In mei komen er informele informatiebijeenkomsten in Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek voor belangstellende huurders die meer willen weten. Verder wordt er via de bekende digitale kanalen geworven.

Wil je nu al meer weten, schroom niet en stuur een mailtje aan Ien van den Hoven, kwartiermaker vernieuwing: ivdhoven@upcmail.nl  


Nieuwsoverzicht