Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
U kunt zich opgeven voor verschillende trainingen en bijeenkomsten, lees meer bij de nieuwspagina
Bekijk de nieuwe Huur Kompas!

Contact

Vragen over Huurdersvereniging Atrium of andere gerelateerde onderwerpen?

Neem contact op

uitnodiging Extra ALV 31 mei 2016

10-05-2016

Bussum, mei 2016

 

Betreft:

Uitnodiging voor Extra Algemene Ledenvergadering  op  31 mei 2016, om 19.30 uur, 

op het kantoor van de Huurdersvereniging Atrium aan de Jozef Israëlslaan 121a te Bussum

Geachte lid, beste mevrouw/mijnheer,

Graag nodigen wij u uit voor deze besluitvormende vergadering over de gewijzigde statuten en de samenwerkingsovereenkomst met de Alliantie.  

De vergadering  begint om 19:30 uur, de deuren zijn vanaf 19.00 uur geopend. 

De agenda treft u hierbij aan onder het kopje Agenda op deze site

Al eerder, namelijk op 12 april 2016, heeft een raadplegende en informerende ledenvergadering plaatsgevonden.  Deze raadpleging heeft tot één aanpassing van het stemrecht van de bewonerscommissies in de akte geleid.

De betreffende informatie hierover kunt u terugvinden op onze site ( onder het kopje agenda) en liggen ter inzage op het kantoor van de Huurdersvereniging Atrium klaar.

U kunt op dinsdag en donderdag tussen 10:00 en 14:00 uur zonder afspraak op het kantoor aan de Jozef Israëlslaan 121A langskomen om deze stukken in te zien.

Het betreft de volgende stukken:

  • conceptnotulen d.d. 12 april 2016 :
  • Bijlage 1 (geactualiseerde) oplegger en voorblad + akte van wijzigen van de statuten van de vereniging versie 28 april 2016.
  • Bijlage 2 Voorblad + Samenwerkingsovereenkomst d.d. 28 april 2016 bestaande uit een inleidende oplegger (2 pagina’s) en de samenwerkingsovereenkomst zelf.

Wij adviseren u bij voorkeur ter voorbereiding de conceptnotulen van 12 april 2016 en de opleggers c.q. voorbladen van de bijlagen te lezen.

Wij zien u graag op 31 mei.  

Vriendelijke groet,

Secretaris

Huurdersvereniging Atrium


Nieuwsoverzicht