Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
Huurdersvereniging Atrium
De release van onze nieuwe website HBVA G&V en die van Huurkompas zijn door omstandigheden vertraagd. De komende weken wordt er hard aan gewerkt. U wordt later automatisch via deze site doorgestuurd naar de nieuwe site.7 november 2017 - Bijeenkomst Bewonerscommissies en bewoners panels - AGV gebouw aan de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum.
Bekijk de nieuwe Huur Kompas!

Contact

Vragen over Huurdersvereniging Atrium of andere gerelateerde onderwerpen?

Neem contact op

ALV gehouden op 12 december 2017

28-11-2017

Beste leden,

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van november jl. nodigen wij u hierbij uit voor onze Algemene Ledenvergadering HBVA G&V op

dinsdag 12 december 2017

Locatie: Jozef Israëlslaan 121a (1401CX) te Bussum

Aanvang: 20:00 uur

De deur is vanaf 19:30 uur open

Agenda

01 Opening en mededelingen

02 Verslag algemene ledenvergadering 11 april 2017

03 Bestuurszaken en terugblik bestuursontwikkelingen 2017

  • Aftredende bestuursleden
  • Onderzoek

04 Voortgang begroting 2017 en vaststelling begroting 2018

05 Rondvraag – Actualiteiten - Sluiting

Vooraf kunt u de vergaderstukken inzien op kantoor; de vergaderstukken zijn beschikbaar vanaf dinsdag 28 november a.s.; op dinsdag- en donderdagochtend is het kantoor geopend. Wij verzoeken u vooraf te melden als u langs wilt komen.

Indien wenselijk kunnen we de vergaderstukken ook naar u mailen.

U kunt zich aanmelden per mail of per telefoon.

Mailadres: info@hbvagv.nl

Telefoon: 035-642 05 54

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur HBVA G&V 


Nieuwsoverzicht